telefontokom

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely a telefontokom.hu , mint a telefontokom.hu   internetes címeken elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) Üzemeltetője és egyben Eladó (a továbbiakban: „Üzemeltető”), másrészről a honlapra látogató, vagy ott megrendelést leadó 18. életévét betöltött nagykorú természetes és jogi személy lehet, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. A tevékenység jogszabályi alapjai:
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15-től a 2013. évi V. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.
 1. A szerződés tárgya és tartalma

2.1. Az Üzemeltető és Vásárló között a 2.2. pontban leírt, a honlapon elvégezhető tervezési és vásárlási folyamat lefolytatásával és az így előállított terv internetes „kosárba” helyezésével és vagy „üzenet,chat” formájában az Üzemeltető, mint Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre, melynek tárgya a Vásárló által megtervezett, vagy kiválasztott, mobiltelefonra, vagy tabletre (táblagépre) illeszthető műanyag, vagy szilikon, bőr, vagy műbőr hátlap, illetve tok (a továbbiakban a weboldalon,közösségi oldalon üzenet,chat formájában megrendelhető: „Termék”) adásvétele.
Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a termék tulajdonát a Vásárlóra átruházni és a terméket a Vásárló birtokába bocsátani, a Vásárló pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.
Az internetes vásárlás során létrejött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja.

2.2. A Vásárló a Honlapon közösségi felóleten üzenet chat formájában kiválasztja, hogy milyen típusú terméket kíván megrendelni. Ezt követően a kosárba teheti vagy üzenet chat formájában adhatja le rendelését, majd a fizetési módot kiválasztva, megrendelheti, választása szerint az adott készüléktípusra vonatkozó, az Üzemeltető vagy más felhasználók által előre feltöltött, vagy elkészített sablonok közül választhat, vagy saját elképzeléseinek megfelelő Terméket tervez, melynek során saját számítógépéről is tölthet fel fájlokat az Üzemeltető szerverére. Képek, fotók feltöltése. A Vásárló a tervezést követően díjmentesen le mentheti az általa készített munkát, tervet a saját felelősségére, azt kizárólag személyes és nem kereskedelmi céllal felhasználva. A Vásárlónak lehetősége van fotó feltöltése, kiválasztása, annak szerkesztése és tervezése nélkül is a kosárba helyezni a honlapon feltüntetett termékeket.

A Termék a Vásárló választása szerint lehet felragasztható fólia, felpattintható műanyag hátlap, lehet eszközre ráhelyezhető szilikon, vagy ún. flipes tok, illetve bújtatós tok, amelyek anyaga műbőr vagy bőr.
A Termék anyagára speciális nyomtatással kerül a kép, melynek során a festék 1mm mélyen beleég az anyagba, így azzal eggyé válik.

 1. A vételár megfizetése

3.1. A kiválasztott, vagy megtervezett termék vételárát, banki átutalással vagy utánvétes, fizetéssel lehet megfizetni.

3.2. Banki átutalással, történő fizetés esetén a szerződés Üzemeltető általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az Üzemeltető számláján jóváírásra kerüljön. Az átutalás során a közlemény rovatban a Vásárló köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját, amelyet a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmaz.
Amennyiben a termék vételára a megrendelés leadását követő 3. (harmadik) banki napig nem kerül jóváírásra a bankszámlán, úgy az Üzemeltető jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

3.3. Utánvétes vásárlás esetén a termék feladásának feltétele, hogy a vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja. Vásárló, vagy meghatalmazottja köteles a címhelyen tartózkodni és a vételárat a futárnak hiánytalanul készpénzben megfizetni, a terméket pedig átvenni.

 1. A termék átadása – átvétele

4.1. A terméket az Üzemeltető a megrendelés napjától számítva maximum 3-5 munkanapon belül kiszállítás céljából átadja a FOXPOST, vagy más szerződött futárnak. Technikai probléma esetén az átadás tolódhat, annak mértékéről az Üzemeltető köteles értesíteni a Vásárlót. A posta, illetve a futárszolgálat a kiszállítást 08-17 óra között végzi. A Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik olyan személy, aki át tudja venni a csomagot. Az utánvétes rendelés esetén a szállítás során készült kísérődokumentum alapján az Üzemeltető a vásárló kérésére tájékoztatást tud adni a küldemény státuszáról, a küldemény megérkezéséért garanciát vállal.
Banki átutalás, fizetés esetén a szállítást a magyar posta végzi, az üzemeltető ajánlott postai küldeményként adja fel a terméket a vásárlónak, ez esetben a csomag rag számot és nyomon követést kap, aminek rendeltetésszerű a célba érkezésért a Üzemeltető, mint Eladó felelősséget vállal.
Az Üzemeltető, mint Eladó viszont nem vállal felelősséget a téves vagy hiányos címzésből adódó sikertelen kézbesítés miatt, továbbá az ebből következő újra kiküldést fedező plusz költségek a Vásárlót terhelik.

FOXPOST futárszolgálatnál feladott küldemény esetén a csomag rag számot és nyomon követést kap, valamint a Vevőt a szállító cég emailben és SMS-ben is értesíti. A csomag rendeltetésszerű a célba érkezésért a Üzemeltető, mint Eladó felelősséget vállal.

4.2. A szállítás előre történő banki átutalás esetén Magyarország egész területére ajánlott küldemény esetén 590 Ft. Utánvétes fizetési mód választása esetén a szállítás költsége 990 Ft.

4.3 Az ajánlott küldeményként való szállítási módot abban az esetben tudja az Üzemeltető biztosítani, amennyiben a Vásárló rendelését tartalmazó csomag mérete nem haladja a 32,4 x 22,9 x 2,4 cm-es nagyságot, mivel a Magyar Posta csak ez esetben veszi fel ajánlott küldeményként.
Nagyobb méretű csomagot csak FOXPOST futárszolgálattal tud az Üzemeltető kiküldeni, melynek költsége 990 Ft, a 400 Ft-os különbözetet átvételkor a futárnak kell kifizetni készpénzben vagy bankkártyával.
Amennyiben nem lehetséges postai úton kiküldeni a rendelést, email-ben értesítve lesz a Vásárló a kiküldést megelőzőleg.

4.4. A termék átvételére az Üzemeltető, vagy szerződött partnereinek telephelyén is lehetőség van előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.

4.5 A megrendelés elküldésével a vásárló tudomásul veszi, hogy esetleges gyártási hiba miatt történő termék újra gyártás esetén a kiszállítási idő meghosszabbodhat.

 1. Elállási jog

Nem egyedi tervezésű (ún. webshop) termékek esetén a Vásárló internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított 30 nap elteltéig indokolás nélkül elállhat, ennek során elegendő az írásbeli elállási nyilatkozatot megküldeni 30 napon belül. Ebben az esetben az Üzemeltető a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült termékre, a hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya esetében, ha a csomagolást a Vásárló felbontotta.
Üzemeltető, mint Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt az a Vásárló nem tudja karcmentes, vagy sérülésmentes állapotban visszajuttatni. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaküldi, vagy felelős őrzésbe veszi.

Az Üzemeltető, mint Eladó nem vállal felelősséget nem megfelelő készülék típusra, tévesen leadott rendelés miatt. A vásárló tudomásul veszi, hogy figyelmetlenségből rosszul kiválasztott, megrendelt egyedi telefon tok esetén az Üzemeltető mint Eladó nem vállal semmilyen felelősséget vagy kártérítést.
Egyedi tervezésű, saját elképzelés szerint megrendelt és kivitelezett termék esetén, az elállási jog nem vonatkozik át nem vett, vagy ki nem bontott termék visszaküldésére, valamint az elállási jog ez esetben csak az esetleges gyártási hibákra, sérülésekre, vagy egyéb külsérelmi nyomokra, a kézbesítés pillanatában észlelt hibákra vonatkozik.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy egyedi gyártású termék esetén az 14 napos elállási jog nem foganatosítható, mivel az a Vásárló elképzelése alapján került legyártásra, ezáltal más felhasználónak nem értékesíthető. Hivatkozva a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 14. pontjának 29. § (1) / c) bekezdésére, miszerint:
„A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”
Amennyiben a Vásárló nem hajlandó kifizetni a megrendelt terméket, az Üzemeltető szándékos károkozást feltételezhet.
Ez eseteben az Üzemeltető az ügyet 5 munkanapon belül átadja a jogi osztálynak, onnan pedig tovább kerül az Üzemeltetővel együttműködő behajtó céghez.

Az eljárás költsége magába foglalja az újra küldés költségét (990 Ft), az adminisztrációs díjat (990 Ft), valamint a behajtás díját, amit a behajtó cég számlázni fog a Vásárlónak.

Amennyiben a vételár és az egyéb költségek (a 990 Ft-os adminisztrációs díj, valamint ismételt kiszállítás esetén az újra kiküldés 990 Ft-os díja, továbbá a behajtócég által meghatározott többlettköltségek) megfizetése nem kerül teljesítésre a felszólítást követő 15 munkanapon belül, az eljárás tovább folytatódik. A károkozás, és az egyéb végrehajtással járó költségek az 1994. évi LIII. bírósági végrehajtásról szóló általános eljárási szabályok szerint kerül végrehajtásra, ami magába foglalja a bérlevonást, ha ez nem lehetséges ingóság vagy ingatlan terhelést.

 1. Jótállás

A szerződés tárgyát képező termékekre nyomtatott munkára Üzemeltető ún. kopásgaranciát (nyomtatási garanciát) vállal. Amiben az üzemeltető vállalja, hogy a termékre led UV technológiával nyomtatott minta rendeltetés szerű használat alatt nem kopik le. A jótállás időtartama a rendelés kézhezvételtől 30 nap.

A szerződés tárgyát képező termékekre a jótállás időtartama kézhezvételtől 30 nap.

A bevonatban olykor keletkezhetnek minimális légbuborékok, szemmel alig látható, olyan levegőben szálló porszemcsék, melyek esztétikailag nem befolyásolják a termék minőségét. Ez esetben az üzemeltető nem vállal felelősséget, a jótállás nem terjed ki az esetleges hibajelenségre.

A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra és a törésre. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása napjával kezdődik.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a számítógépen tervezett hátlap-képtől kismértékben eltérhet a megvalósult terméken megjelenő kép, a számítógép monitor által megjelenített színek pedig esetenként kis mértékben eltérhetnek a terméken megjelenő színektől.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a hátlapok – tokok peremén illetve a belső (nem látható) felületén a gyártás során előfordulhatnak bizonyos festék hordalékok, vak foltok, amik kismértékben zavaróak lehetnek, valamint a tok belsejére és peremére a gyártó technikai okokból kifolyólag nem képes nyomtatni. Ez esetben az üzemeltető nem vállal felelősséget, a jótállás nem terjed ki az esetleges hibajelenségre, az

A Vásárló a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy az egyedi fényképes termékeink cseppállóak, a fröccsenő víz ellen védettek, viszont közvetlen víznyomásnak, vagy tartós magas páratartalomnak kitenni, valamint hosszabb ideig (5-10 perc) vízbe mártani nem szabad.

Hibás termék visszaküldése esetén a visszaküldés során felmerülő költségek közvetlen a vásárlót terhelik.
Miután a hibásnak vélt termék visszaérkezett az Üzemeltető telephelyére, az Üzemeltető a terméken hibafeltárást végez.
Amennyiben az a rendeltetésszerű állapotától eltér, deformált, anyaghibás, vagy gyári hibás, az Üzemeltető a termék teljes vételárát visszatéríti a vásárlónak a bevizsgálást követő 14 napon belül, mely vételár visszatérítést kizárólag átutalással áll módjában teljesíteni.
Ha a hibafeltárás során a hibásnak vélt terméken külsérelmi nyom (ütődés, törés, rongálás) nyomait állapítja meg, ami nem rendeltetésszerű használatból ered, vagy a hibásnak vélt termék a kiállított számla hiányában érkezik meg, az Üzemeltető a termékgaranciát nem köteles teljesíteni és a terméket ez esetben visszapostázza a vásárlónak.

 1. Szerzői jogi rendelkezések

7.1. A Vásárló büntetőjogi és kártérítési felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa az Üzemeltető szerverére feltöltött kép, grafika, fotó, szöveg, embléma vagy ábra másnak, vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői, vagy ahhoz kapcsolódó, vagy személyhez fűződő jogát vagy jogait nem sérti.
A Vásárló az általa megtervezett hátlap-kép Honlapon történő marketing célú közzétételéhez és közösségi oldalain történő megosztásához hozzájárul, és a hátlap-kép tervvel kapcsolatos vagyoni jogai körében Üzemeltetővel szemben szerzői jogi, vagy egyéb anyagi igényt nem érvényesíthet. Vásárlónak lehetősége van a tervezési folyamat során olyan nyilatkozatot tenni, hogy nem járul hozzá az általa tervezett kép marketing célú közzétételéhez.
A Vásárló nem követelhet kártérítést, ha a tervezési folyamat során a honlap látogatói és vásárlói által feltöltött olyan anyagokat használ, melyen harmadik személyeknek szerzői, vagy egyéb joga áll fenn.

7.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlap látogatói és más vásárlók által galériába feltöltött, illetve a tervezés során felhasznált képekkel, ábrákkal, fotókkal, szövegekkel és egyéb jogvédett anyagokkal összefüggésben bejelentett szerzői jogi igényekért, vagy szerzői és szomszédos jogoknak a Honlap látogatói és vásárlói által történő megsértéséért vagy más szerzők művének jogosulatlan megváltoztatásából eredő személyhez fűződő jogok megsértéséért. A szerződés tárgyát képező termék árában a hátlapon megjelenő kép nem képvisel hozzáadott értéket, a kép megjelenítéséből az Üzemeltetőnek jövedelme nem származik.

7.3. A weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk és a logók, az Üzemeltető kereskedelmi megnevezése az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a Vásárló merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szolgáltatás ajánlása céljából, jövedelemszerzésre nem irányuló szándékkal a Honlap képei mással megoszthatóak a Honlap vagy az Üzemeltető nevének megjelölésével.

 1. Adatvédelmi rendelkezések

8.1. A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés a Vásárlói adatok önkéntes megadásával lehetséges. A Vásárló a rendelés során köteles valós személyes adatait megadni és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására, kezelésére. A Vásárló feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy megadott személyes adatait vásárlás esetén a jótállási idő végéig eltárolja, továbbá az Üzemeltető és Eladó munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy azok törlését kérheti írásban, az info@telefontokom.hu e-mail címre küldött levélben.

8.2. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, telefonon, e-mailben, esetenként hírlevél formájában tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a rendeléssel automatikusan hozzájárul, azonban a rendelés során, vagy azt követően bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását írásban, az info@telefontokom.hu e-mail címre küldött levélben.

8.3 A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy családi- és utóneve, a szállítási címben megadott város, valamint a megrendelés leadásának időpontja megjelenjen az oldalon, amennyiben a kosár oldalon hozzájárult ahhoz, hogy az általa egyedileg tervezett tok megjelenjen az elkészült tervek között.

 1. Egyéb rendelkezések

9.1. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „nyomdahiba” következtében a Honlapon feltüntetett esetlegesen hibás adatokért – ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Vásárlót az Üzemeltető értesíti.

9.2. Vásároló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem tudja módosítani a Vásárló által elkészített képet, erre nem is vállal kötelezettséget. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési, vagy egyéb felelősséget a Honlapon feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

9.3. A megrendelés megerősítésével a Vásárló kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást megkapta. A Vásárló esetleges fogyasztói panaszait, megrendelés lemondását az Üzemeltetőnél írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A Vásárló által megadott e-mail címre, illetve az info@telefontokom.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el.

9.4. A Vásárló a rendelés során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

9.5. A rendelés során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

9.6. Üzemeltető fenntartja annak a jogát, hogy a Vásárló által feltöltött képet, és az Üzemeltető szerverére elmentetett tervet, megrendelést indokolás nélkül törölje és a szerződés teljesítésétől indokolás nélkül elálljon. Üzemeltetőt erre az esetre semminemű kártérítési kötelezettség nem terheli.

9.7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.