telefontokom

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő megnevezése
Szolgáltató neve: Telefontokom.hu
Szolgáltató E-mail címe: info@telefontokom.hu
Honlapja: https://telefontokom.hu

Tárhely szolgáltató neve: Forpsi Balzearts Kft.

I. rész – Általános rendelkezések

1. § E szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelemmel kapcsolatos jogoknak és az adatbiztonság követelményeinek az érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát, rendelkezzen az adatvédelmi incidensek bekövetkezése esetében követendő eljárási szabályokról.

2. § (1) A szabályzat hatálya kiterjed a telefontokom.hu folytatott személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

(2) A szabályzat hatálya különösen a következő munkafolyamatokkal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki:
a) Rendeléshez, számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok kezelése
b) Email cím, telefonszám: Kapcsolattartás a számlázással vagy a szállítással kapcsolatos adatok/kérdések egyeztetésére.

II. rész – A személyes adatok kezelése

3. § (1) A telefontokom.hu -nál folytatott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a telefontokom.hu (a továbbiakban: adatkezelő).
(2) Az adatkezelőnél személyes adat csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

4. § Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező, továbbá, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen jogkövetkezménnyel jár. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. A tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ez a tájékoztatás írásban, valamint az adatkezelő honlapján elhelyezett közlemény formájában is történhet.

5. § Az adatkezelőnél adatkezelést végző munkavállalók kötelesek az általuk megismert személyes adatokat hivatali titokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett.

6. § Az adatkezelő által végzett adatkezelés biztonságát a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják:

a) az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak a munkakörükre tekintettel erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá, belépési jelszavuk megadását követően;
b) rendszeres mentések;
c) a munkavállalók által tett titoktartási nyilatkozat;
d) szerver biztosnsági rendszer;

7. § Minden olyan személyes adatkezelés esetében, amely nem jogszabályi rendelkezésen alapul és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), d) vagy f) pontja alapján nincs jogalap az adatkezelésre, az adatkezelés megkezdése előtt az érintett kifejezett hozzájárulását kell kérni.

8. § (1) Az adatkezelés során a személyes adatot a jogszabályban, kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában pedig a (2) bekezdésben meghatározott ideig lehet kezelni.
(2) Az adatkezelő által kezelt azon személyes adatokat, amelyekre vonatkozóan jogszabály nem rendelkezik a törlésről, az alábbi időpontot, illetve időtartamot követően kell törölni.

9. § Amennyiben az érintett hozzájárult ahhoz, hogy hogy az általa egyedileg tervezett termék megjelenjen az elkészült tervek között, valamint a Facebook oldalunkon, az adatkezelő az alábbi személyes adatokat jeleníti meg az oldalon:
– Családi- és utónév
– Szállítási címnek megadott város

Szükséges sütik

Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a telefontokom.hu weboldal jól működjön, lehetővé teszik Önnek, hogy különböző funkciókat használjon. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg. Ha nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.

Teljesítmény sütik (Performance)

Segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba weboldalunkkal azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a weboldalunk teljesítményének optimalizálásában.
Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

Célzás vagy Reklám sütik (Targeting)

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak az Ön számára és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám kampányaink hatékonyságát az oldalakon. Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőinket.
Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

CélNévAdatkezelési tájékoztató elérhetősége
analitikai mérésekGoogle Analyticshttp://www.google.com/intl/hu/policies/
személyre szabott reklám megjelenítéseGoogle AdSensehttp://www.google.com/intl/hu/policies/
Google Adwords konverziókövetésGoogle AdWorldshttps://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon részletesen megismerheti:
www.google.de/policies/privacy/

Sütik kontrollálása és törlése.

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatók a beállítások, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngésző információkat vagy a böngésző segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!
Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a telefontokom.hu oldalán van.
Ha különböző eszközöket használ a www.telefontokom.hu oldal megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön süti igényeinek megfelelően került beállításra.

Jogszabályi háttér

A telefontokom.hu által gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:

(1) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A levelező listák rendszerében történő adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat adatkezelés célja:

Személyes adatAdatkezelés célja
Családi- és utónévA felhasználó azonosítása
E-mail címA felhasználó informálására szolgáló e-mail cím.
JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos adatok/kérdések egyeztetésére.<
Szállítási név és címHázhozszállításhoz szükséges
Számlázási név és címA számla kiállításhoz szükséges

Ön szabadon eldöntheti, hogy mely személyes adatait adja meg, de az adatok teljeskörű kitöltésének elmulasztása azzal jár, hogy a rendszerünk nem tudja elfogadni az regisztrációt, így a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:
Felhasználói e-mail címe, jelszó, vezeték- és keresztnév, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: A bejelentkezést követően a rendszerben lévő összes adatát törölheti a profiljában (a teljes felhasználói profilt beleértve), e-mail útján az info@telefontokom.hu e-mail címen, telefonon a +36209600800 számon.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

(1) Tárhely-szolgáltató:
Linux Szerver Kft. 3300 Eger, Garay utca 5. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

(5) Futárszolgálat:
Foxpost

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. A részvételi szándék jelzésének feltétele, hogy Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkat, amit a hírlevél feliratkozásnál és a vásárlás véglegesítésénél jóvá kell hagynia (be kell pipálnia).

Adatbiztonsági intézkedések

Az kezelő személyzet az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan rögzíti. A telefontokom.hu az önként megadott adatokat a telefontokom.hu által üzemeltett szervereken tárolja.
Az telefontokom.hu és a weboldal fejlesztői a megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
tájékoztatáshoz való jog,
helyesbítéshez való jog,
törléshez való jog.

Tájékoztatás-kéréshez való jog

Ön a tájékoztatóban található elérhetőségeken írásban információt kérhet a telefontokom.hu -től
a következőkről:
mely személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési céllal,
milyen forrásból,
mennyi ideig
kezeli.

Az Ön kérésének a telefontokom.hu 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy a telefontokom.hu nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést, vagy a lista adminisztrátornál a személyi azonosságának megadásával azonosítsa magát.

Helyesbítéshez való jog

Ön az adatait a weboldalunkon a belépést követően a profiljában tudja módosítani/megváltoztatni. A kapcsolattartásra feltüntetett e-mail címünkön is kérheti, hogy a megadott személyes adatait módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

Törléshez való jog

Ön az adatait a weboldalunkon a belépést követően a profiljában tudja törölni. A kapcsolattartásra feltüntetett e-mail címünkön is kérheti, hogy a beléptető rendszerben tárolt személyes adatait töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a törlést követően a megadott e-mail címén értesítjük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a telefontokom.hu-t a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatóság elérhetősége:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu